Středozemní moře

Prostor mezi Evropou, Afrikou a Asií vyplňuje Středozemní moře, které je vnitřním mořem Atlantského oceánu, s nímž je propojeno Gibraltarským průlivem. Středozemní moře, které má rozlohu 2,6 mil. km², je největším vnitřním mořem na světě a omývá břehy mnoha států. Průměrná hloubka činí 1500 metrů, největší hloubku je pak možné najít jižně od Peloponéského poloostrova – 5120 metrů.

Středozemní moře je s Černým mořem propojeno průlivy Bospor a Dardanely, uměle vybudovaným Suezským průplavem se pak napojuje na Rudé moře. Středozemního moře má ve své severní části ještě menší okrajová moře, jako je například Ligurské moře, Tyrhénské moře, Jaderské a Jónské moře a další. Tato moře mohou, ale nemusí být považována za jeho součást. Ve Středozemním moři se nachází také četné ostrovy a souostroví – k největším ostrovů patří Sicílie, Sardinie, Korsika a Kypr. Mezi velké řeky, které ústí do tohoto moře patří Rhona, Ebro, Pád a Nil.

Slanost Středozemního moře se pohybuje od 36 do 39%, v porovnání s Atlantským oceánem je tak nezvykle slané. Je však také podstatně teplejší. Panuje zde velice příznivé klima s mírnými zimami a horkými léty. Východní část Středomoří, tedy i Turecko, spadá do subtropické oblasti. Běžně zde rostou pinie, cedry a cypřiše, pěstují se nejrůznější druhy jižního ovoce a zeleniny – olivy, citrusy, opuncie, agáve a další.

Oblast Středozemí je kolébkou mnoha vyspělých starověkých kultur, jako Řecko, Řím či Egypt, které po sobě zanechaly významné památky. Na pobřeží Středozemního moře vyrostlo mnoho velkých a významných měst, která fungují zároveň jakožto důležité přístavy. Jde například o Barcelonu, Marseille, Janov, Neapol, Benátky, Pulu, Zadar, Dubrovník. Soluň, Istanbul, Rhodos, Limassol, Bejrút, Alexandrii, Tripolis, Tunis či Alžír a mnohá další. Tato oblast však nabízí nesčetné množství pozoruhodných destinací. Díky své rozmanitosti patří Středozemní moře mezi nejoblíbenější destinace pro dovolenou. Křehký ekosystém Středozemního moře však kvůli znečištění, nadměrnému rybolovu nebo betonovým pobřežím, ztrácí svou původní biologickou rozmanitost.

Turecké pobřeží Středozemního moře je nazýváno Turecká riviéra a ta je ohraničena městy Alanya a Antalya. Na tomto dlouhém pásu pobřeží jsou rozeseta četná turistická letoviska, která se mohou pochlubit nádhernými písečnými plážemi s pozvolným vstupem do moře. Právě v této oblasti je z celého Turecka nejrozvinutější turistický ruch.