Národní park Termessos

V tureckém regionu Antalya na jihu země se rozkládá Národní park Termessos, který tvoří převážně borovicové a smíšené lesy. Uprostřed této nedotčené přírody je ukryta vzácná historická památka – starobylé město Termessos, které bylo z části vytesáno do skal. Má nádhernou polohu a stalo se oblíbeným cílem turistů. 

Národní park Termessos najdeme ve vnitrozemí jižního Turecka, ve vzdálenosti asi 35 km od oblíbeného prázdninového centra Antalya. Jde o hornatou oblast ležící v nadmořské výšce okolo 1000 metrů. Nejvyšším vrcholem a tudíž i dominantou parku je hora Güllük Dag (Solymos), která se se svými strmými svahy tyčí do výšky 1650 m. Termessos je vyhledávaný zejména milovníky pěší turistiky. Rozhodně se však návštěvníkům nedoporučuje vydávat se za poznáním národního parku v letních měsících v čase kolem poledne a brzkých odpoledních hodinách. Náročný terén a nesnesitelné horko dá zabrat i trénovaným jedincům. Za místní zajímavost je považován také kaňon Mecine, jehož stěny jsou vysoké až 600 metrů.

V Národním parku Termessos se vyskytuje typická středozemní fauna a flora. Roste zde celá řada vzácných endemických druhů rostlin a žije zde mnoho zvířecích druhů, které jsou chráněny zákonem. Během procházek zdejší divokou přírodou při troše štěstí narazíte na horské kozy, vysokou zvěř nebo uvidíte na obloze kroužit některého ze zástupců dravců. Zcela vzácně se někomu podaří zahlédnout i rysa. Zdejší květena je pak zaplavována hejny motýlů. U vstupu do parku se nachází přírodovědecké muzeum, kde je možné se s veškerým rostlinstvem a živočichy podrobně seznámit, stejně tak jako s historií parku.

Největším lákadlem v Národním parku Termessos je již zmiňované starodávné město stejného jména. Založeno bylo s největší pravděpodobností lidmi z Anatolie kolem 8. století před Kristem. Tito lidé nazvali nedalekou horu Solymos (dnes Güllük Dag) a sami sobě říkali Solymové. Do povědomí se však dostali také jako Pisidové. O počátcích města se příliš údajů nedochovalo. Do dějin víceméně vstoupilo až v roce 333 před Kristem, kdy se dostalo do konfliktu s Alexandrem Makedonským. Ten na město ale nakonec vůbec nezaútočil, protože jej shledal jako strategicky nevýznamné. Možná to bylo ale spíše tím, že Solymové měli pověst houževnatých a obávaných bojovníků a navíc jejich město nebylo zrovna snadno dostupné. 

V následujících staletích se těšilo rozkvětu a obývalo jej na 150 tisíc lidí. Posléze přejalo řeckou kulturu a dařilo se mu i v římském období, kdy si udržovalo jistou míru autonomie. V Termessu sídlil také křesťanský biskup. Město bylo v období mezi 5. až 7. stoletími z dosud neznámých příčin opuštěno a upadlo v zapomnění. S největší pravděpodobností bylo silně poškozeno zemětřesením. Ke znovuobjevení Termessu došlo až v roce 1842. Zasloužil se o něj britský přírodovědec Edward Forbes. Podařilo se mu odkrýt jednu z nejzachovalejších antických památek na území Turecka. Dodnes je zde k vidění typický amfiteátr, nekropole, zásobárny vody, mohutné hradby s baštami a další charakteristické prvky antického města.

Každý, kdo se bude chtít vydat až k ruinám města, musí se připravit na poměrně náročný výstup. Možná to je také důvod, že se toto kdysi významné obchodní centrum nechtělo zdolávat ani takovému bojovníkovi, jako byl Alexandr Veliký. Nejvhodnější dobou pro návštěvu parku a rozvalin starého města je období od dubna do prosince. Pokud budete v oblasti Antalye na dovolené, rozhodně ti tuto antickou památku a celý pozoruhodný národní park Termessos nenechejte ujít.