Perge

Perge nebo také Perga jsou zříceniny dávného římského města, které bylo v minulosti hlavním městem regionu Pamfýlie, rozkládajícího se ve středu jižního pobřeží Malé Asie. Pamfýlie, které se říkalo „Země kmenů“ je v současnosti jednou z nejvíce navštěvovaných oblastí Turecka. Kromě Perge se zde nachází ještě další významná města, jako Side, Aspendos a Sillyon.

Perge se nachází přibližně 15 km směrem na východ od rušného přímořského letoviska Antalya. Najdeme jej cca 20 kilometrů ve vnitrozemí – právě zde bylo vystavěno z důvodu ochrany před nájezdy pirátů. V minulosti však město přeci jen spojení s mořem mělo a to díky řece Kestros, po které však dnes již není ani památky. Dějiny města sahají do roku 1000 před Kristem, ale pravděpodobně se zde již v dřívějších dobách nacházelo chetitské osídlení. Město vzkvétalo a bez následků se mu podařilo přečkat i tažení vojsk Alexandra Velikého, který byl odhodlán napadnout Peršany. Obyvatelé Perge však vojsko do města vpustili a uvítali jej. Vše se tedy obešlo bez boje. Následovalo ještě několik vojenských událostí, kterým se však město vždy šikovně vyhnulo.

V roce 188 před Kristem se Perge dostalo pod nadvládu Říma a tím se odstartovala další etapa jeho rozvoje. Z této doby se do dnešních dní podařilo dochovat řadu památek. Lidé zde zůstali i poté, co Římská říše upadla. Nedlouho na to, co získali moc Seldžukové, bylo Perge opuštěno. Pravděpodobně to bylo způsobeno zanesením řeky pískem. Město tak ztratilo spojení s mořem, začalo se pomalu rozpadat a začala jej pohlcovat země. Znovuobjeveno bylo až v moderní době a dnes patří mezi zajímavé turistické atrakce. Odkryta byla jen část z původního rozlehlého města, vykopávky neustále pokračují. Mezi jednotlivými stavbami se volně pasou krávy a kozy.

Areál tvořený spoustou sloupů, bran a zbytků zdí domů, je obklopen mohutnými, místy rozpadlými hradbami. Archeologické naleziště se rozkládá na poměrně velké ploše a tak není problém strávit zde spoustu času. Zejména milovníci historie, kultury a archeologie si zde opravdu přijdou na své. Rozeznat se dají pozůstatky dvou kostelů, nymfea, fontány, zápasnické školy i stadionu, který dokázal pojmout až 25 tisíc lidí. Nedaleko Perge v minulosti stával ještě chrám bohyně Artemis.

Kdo by se chtěl na celý areál podívat z ptačí perspektivy, stačí, když se vypraví na vrcholek nedalekého kopce. Při pohledu z něj si uvědomíte nejen krásu, ale také velikost Perge a lépe si tak dokážete představit, jak asi vypadalo v dobách největší slávy. Perge je známé také tím, že je jedním z prvních měst, v nichž bylo zavedeno křesťanství. Zasloužil se o to apoštol Pavel z Tarsu a jeho průvodce Barnabáš. Perge je také rodištěm matematika Apollónia z Perge (asi 262 - 190 př. n. l.), který se proslavil tím, že napsal celkem 8 knih o kuželosečkách. Nejslavnějším dílem je „Kónika – Pojednání o kuželosečkách“. Tento Aristotelův žák tak výrazně ovlivnil budoucí vývoj matematiky.