Modrá mešita

Jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí a také jednou nejvýznamnějších staveb Istanbulu je Modrá mešita, která své jméno získala podle modrých glazovaných dlaždic. Nachází se na náměstí Sultanahmet a zdobí ji šest štíhlých minaretů. Mešita byla vystavěna v 17. století a sloužila jako sídlo sultána Ahmeda I.

Modrá mešita je v současnosti jednou z nejslavnějších sakrálních staveb světa, z architektonického hlediska představuje vrchol osmanské architektury. Je nepřehlédnutelnou dominantou Istanbulu a také nejdůležitější islámskou modlitebnou v této metropoli. Ahmed I. nechal mešitu vystavět v letech 1609 – 1616 a celý projekt svěřil architektu Mehmetu Agovi, který byl žákem jednoho z nejlepších tureckých architektů té doby – Mimara Sinana. Na výstavbě se podíleli i řemeslníci, kteří měli již zkušenosti s pracemi na indickém Tádž Mahalu.  

Vzhledem k tomu, že bylo k mešitě přistavěno hned šest minaretů, vyvolala její stavba ostré protesty. Takový počet minaretů totiž mohla mít v té době jen nejvýznamnější mešita a tou byla mešita Mekce. Šest minaretů přitom vzniklo u Modré mešity nedorozuměním mezi sultánem a architektem. Sultán chtěl, aby vybudoval zlaté minarety, což se turecky řekne „altin“. Architekt mu však špatně rozuměl a pustil se do výstavby minaretů šesti, turecky „Alti“. Výsledkem práce Mehmeta Agy byl zpočátku nespokojen, ale nakonec zjistil, že ho šest minaretů vyjde levněji, než minarety zlaté, po kterých původně toužil. Aby sultán uklidnil pobouřenou veřejnost, nechal sultán na vlastní náklady k mešitě v Mekce přistavět sedmý minaret. 

Modrá mešita v Istanbulu je v současnosti jedinou mešitou na světě, která se může pochlubit hned šesti minarety. Je 43 metrů vysoká, má průměr 23,5 metrů a její hlavní kopule stojí na čtyřech mohutných pilířích. V minulosti sloužila k pořádání důležitých náboženských obřadů a oslav svátků. Stavbu je možné rozdělit na tři části: vlastní mešitu, vnitřní a vnější zahradu. Samotná mešita se pak dělí ještě na modlitebnu, sloupové nádvoří a mauzolea. Světlo je do mešity přiváděno 250 okny s barevnými ornamenty. 

Interiér mešity každého okouzlí. Veškeré vybavení uvnitř je modré - stěny modlitebny pokrývají dlaždicemi zelené a modré barvy a celá mešita je prostoupena modravým světlem. Celkem by bylo možné zde napočítat na 21 tisíc modrozelených kachliček, které byly v 17. století dovezeny z tureckého městečka Iznik. Uvnitř je také možné si prohlédnout arabesky s úžasnými motivy či mramorovou kazatelnu ze 17. století, které se říká minbar. Vedle modlitebny se nachází mauzolea Osmana II., Ahmeda I. a Murada IV. ze 17. století.

Součástí Modré mešity jsou i lázně, v nichž věřící před vstupem konají očistu. Mešitu mohou navštívit i turisté či lidé jiného než muslimského vyznání, vždy ale jen mimo časy modliteb. Vstup pro návštěvníky je z pravé strany mešity. Je třeba si zout boty a ženy si musí zahalit hlavu, zakrýt kolena a ramena. Za vstup do Modré mešity není vybírán žádný poplatek.