Pevnost a další zajímavosti

Alanya kromě skvělých možností koupání a relaxace na plážích nabízí také možnost se prostřednictvím řady památek seznámit se s historií města. Dominantou města je hradní pevnost vystavěná na kopci vybíhajícím do moře, jež od sebe odděluje Kleopatřinu a Východní pláž. Její prohlídku by žádný návštěvník Alanye neměl vynechat, nabízí se z ní totiž úžasný výhled do okolí.

Alanyjská pevnost

Alanyjská pevnost dnes patří mezi hlavní turistická lákadla města. Je dobře vidět ze všech koutů letoviska, protože kopec, na němž byla vystavěna, se tyčí do výšky 250 metrů. Pro svou strategickou polohu byl kopec opevněn již v helénských dobách, kdy se nazýval Kandeleri. Nynější podobu získal v roce 1221, za vlády prvního seldžuckého vládce, sultána Alaaddina Keykubata, který nechal opevnění přebudovat. Samotná pevnost byla dostavěna roku 1230 a sloužila mu jako zimní palác. Stavba je obehnána téměř 6 a půl kilometrů dlouhými hradbami, které na mnoha místech doplňují cimbuří. Hradby byly vystavěny tak důmyslně, že se pevnost stala téměř nedobytnou.
Součástí pevnosti bylo původně celkem 83 věží a 140 bašt, což se zdá být vzhledem k její rozloze až neuvěřitelné. Ve středověku bylo přistavěno na 400 cisteren, které zásobovaly město vodou. Mnohé z nich fungují dodnes. Na hradbách je zajímavá spodní bašta s dělovou věží na ochranu přístavu a také úzká vstupní brána ozdobená perským nápisem. V sousedství brány byl v minulosti proražen krátký tunel, aby mohla projíždět větší auta. Oblast okolo brány je turisticky poměrně vytížená, což je poznat hlavně díky přítomnosti prodavačů nejrůznějších suvenýrů, cetek a rukodělných výrobků.

V pevnosti dnes můžete navštívit muzeum seznamující s její historií a také s historií celého města. Muzeum vytavuje exponáty částečně pod širým nebem. Za vstup do hradu se platí vstupné. K pevnosti se dostanete pohodlně po silnici autem nebo minibusem. Po cestě nahoru budete míjet spoustu stánků s ručně vyráběnými suvenýry, restaurace a kavárny. Z vrcholu je pak nádherný výhled na přístav, Červenou věž a východní část Alanye. Pokud byste se chtěli k hradu vydat pěšky, přichystáte si výlet na celý den. Další možností je vyjet si kopec na kole, to je však doporučeno spíše zdatnějším cyklistům než rekreačním výletníkům. Nedaleko pevnosti se nachází stará, původně řecká vesnička.

Jeskyně

Pokud se vydáte směrem na západ od pevnosti, můžete navštívit krápníkovou jeskyni Damlatas, která má údajně blahodárné účinky při léčbě astmatu a bronchitidy. Pod hradem se dá doplavat nebo doplout na lodi do dalších menších jeskyní Fosforlu a Korsanlar. Asi 12 km východně od města je pak v kopcích ukrytá ještě jeskyně Dim, která je druhou nejdelší v Turecku. Ještě o 3 kilometry dále směrem na severovýchod je jeskyně Kadiini jejíž výzdobu tvoří obrovské stalaktity.

Červená věž

Další výraznou památkou Alanye je Kizil kule, tedy Červená věž situovaná v přístavu pod pevností. Tato osmiúhelníková věž, kterou v roce 1226 vystavěl seldžucký stavitel Ebu Ali Rehç el Kattani, se stala jedním ze symbolů města. Její název je odvozen od červených cihel, z nichž byla postavena. Věž je vysoká 33 metrů, v průměru měří 29 metrů a každá zeď je 12, 5 metrů dlouhá. Celkem má věž 5 pater, hned v prvním patře sídlí Etnografické muzeum, z patra posledního byla udělána vyhlídka. Uprostřed se nachází cisterna na vodu, která je pozůstatkem z doby, kdy byla pevnost obléhaná. Samotná věž byla vystavěna za účelem ochrany přístavu a loděnice před útoky z moře. Po celá staletí pak sloužila vojenským účelům, rekonstrukce se dočkala až roku 1950. V roce 1979 mohla být otevřena pro veřejnost, dnes se za prohlídku platí vstupné.

Loděnice

Alanyjská loděnice je 56 a půl metru dlouhá a 44 metrů hluboká. Její historie sahá do roku 1227, kdy s její výstavbou započal tehdejší sultán Alaaddin Keykubat. Dodnes jsou na předních dveřích do loděnice patrné jeho heraldické symboly. Tato loděnice byla úplně první seldžuckou loděnicí na pobřeží Středozemního moře. Její součástí je dnes malá mešita a strážnice.

Další zajímavosti

V blízkosti jeskyně Damlatas se rozkládá Atatürkův park, v jehož severní části se nachází muzeum města Alanya, které vystavuje cenné archeologické vykopávky a etnografické předměty. Kousek za městem je možné navštívit vesničku Dimçay, kam rádi jezdí za odpočinkem místní obyvatelé. K tamní zajímavosti patří restaurace vybudované ve stromech u vody. Oblast je oblíbená pro pořádání pikniků.